GİAD: “Bütçe için bağımsız bir izleme mekanizması şarttır.”

Meclisimiz gündeminde bulunan, devletin kamu,  kurum ve kuruluşları ile işletmelerin gelir, gider miktarlarını saptayan ve izlenecek olan politikaların yasal ve/veya idari bir düzenlemesi olan bütçe çalışmalarının, ülkenin sosyo-ekonomik özelliklerini ve gerçeklerini dikkate alarak ve halkın ihtiyaçları da düşünülereksürdürülmesi gerekmektedir. Veriye ve gerçeğe dayandırılmayan kararlar ve mesnetsiz tercihler ile öngörüler sonucu amaçlanan sosyo-ekonomik hedeflere ulaşmak olanaksızdır.

Bütçe yasasının düzenlenmesi ile öngörülerin ülke gerçeklerine göre hazırlanması çok büyük önem taşımaktadır. İlgili bütçe yılı içinde öngörülen gelir kaynaklarına ilişkin vergi, resim, harç, fon ve ücret uygulamaları hakkında da gerekli yasal düzenlemelerin veya değişikliklerin aynı dönemde bütçe yasası ile birlikte Meclis tarafından onaylanması için gerekli yasal düzenleme işlemleri yapılmalıdır. Aksi takdirde,  hükümetlerin her sıkıştığı durumda ilgili kalemleri artırma yoluna gitmesi hem biz iş insanlarını hem de tüm vatandaşlarımızı zor durumda bırakacaktır.

Güncel ve gerçekçi istatistiki bilgilere sahip olmayan bir devletin hangi bilimsel esas ve kıstaslara dayanarak etkin bir bütçe hazırladığı ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Buna ilaveten, sadece tasarruf önlemleri ile bütçenin hedefine ulaşması  da olanaksızdır. Bu noktada Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları  Derneği (GİAD) olarak hükümetten beklentimiz; ivedilikle söz verdiği kamu reformunu yapması ve kayıtdışı ekonomi ile gerçek anlamda daha etkin bir mücadele sergilemesidir.

Bütçenin daha etkin şekilde kullanılması konusunda önerimiz Bütçenin uygulamasını ve başarısını dönemsel olarak ölçebilecek bağımsız bir izleme mekanizması (watchdog) ile sistemi oluşturulması, mali disiplin uygulamasına çok daha fazla önem verilmesi ve gereksiz harcamalardan (3’lü kararname ile partililerin atanmaları, seyahat giderleri…) vazgeçip toplumun refahını ve yaşam kalitesini artıracak gerekli ekonomik önlemleri almasıdır.

 

Sonuç olarak temennimiz 2015 yılı bütçesinin gerçekçi bir şekilde doğru rakamlar üzerinden hazırlanması ve disiplinli şekilde uygulanmasıdır.  Buna ek olarak, muhalefetin de ülke yararına ve gerçekler üzerinden eleştirilerini ve hükümeti denetleme görevini son derece dikkatli bir şekilde yapıp yapmayacağı takibimizde olacaktır.