DAÜ'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve üzüntü ile takip ettiğimiz yeni rektör atama sürecinin özelde Doğu Akdeniz Üniversitesi genelde ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan yüksek öğrenim sektörünü  çok ciddi olumsuz sonuçlara itebileceği görülmektedir. Geçmiş yönetimin Doğu Akdeniz Üniversitesi içerisindeki yaratmış olduğu ekonomik olumlu gelişmeleri,   Mağusa bölgesindeki iş hayatına olan yansımlarınıda büyük bir memnuniyetle izliyoruz. İş dünyasını temsil eden bir örgüt olarak en büyük istencimiz bu ivmenin devam etmesidir. Ancak D.A.Ü yü siyasi erkin manevra yapabileceği yeni oyun alanı gibi görerek DAÜ rektörünün atanması gibi hayati öneme sahip olan bir konuda üniversite konseyinin iradesini hiçe sayarak başka adımlar atılıyor olması siyasilerin rant peşinde oldukları izlenimini oluşturmaktadır. Gelişmesini ve ilerlemesini  büyük bir sevinçle izlediğimiz, yüksek öğrenim sektöründeki önemli kurumlarımızdan biri olan üniversitemizin ve yönetimin siyasi oyunlar ve kazançlar önceliğinde değil de kurumsal ve ülkesel kazanımların ön planda tutulduğu bir tavır içerisinde yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca Üniversite Senatosu’nun da vermiş olduğu karara da sonuna kadar saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yetkililerin  bir an evvel Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü ile ilgili demokratik ve en akılcı kararı siyasetten arınarak bağımsız olarak vermesinin ivedi olduğunu kamuoyuna saygı ile duyururuz. dileriz.