GİAD: “Asgari Ücret Saptama Kriterleri İvedilikle Belirlenmeli!”

Asgari ücret bir ailede en az üç civarında çalışanın haneye ekmek parası getirdiği varsayılan ve ailenin normal bir yaşam düzeyi elde etmesine yarayan ölçü birimidir. Bilhassa özel sektör çalışanları için kullanılan bu ölçü birimi yoğunlukla işe yeni başlayan vasıfsız çalışanlar için gerçekleşir ve aslında işini başarılı bir şekilde yürüten, doğru ve dürüst çalışanlar bu ücretin üzerinde maaş alırlar. Devlette ise asgari ücret, vergi dilimlerinin oluşumunda kullanılır ve çalışan maaşları bunun üstünde gerçekleşir. Bunun yanında ülkemizde asgari ücrete endekslenmiş birçok ödenek de bulunmaktadır.

Ülkemizdeki ekonomik yapıda asgari ücretin değişmesi birçok taşı yerinden oynatacak niteliktedir. Asgari ücretin doğrudan etkilediği ekonomik parametrelerin çokluğu ayrıca tartışılması ve yeniden düzenlenmesi gereken bir konudur. Ancak Ekonomiyi doğrudan etkileyecek asgari ücretin belirlenmesinde kullanılan kriterler belli değildir. Temsil ettikleri kesimlerde ne kadar geniş tabana yayıldıkları tartışma konusu olan örgütler tarafından oluşturulan bir komisyon (Asgari Ücret Saptama Komisyonu) tarafından belirlenen asgari ücret ne yazık ki “pazarlık” usulü ile olgunlaşmaktadır. Bu pazarlığın da hangi kriterlere dayanarak ve nasıl yapıldığı bilinmemektedir.

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) olarak, Ülkemizde alışılmış olan bu sistemin toplumsal uzlaşıdan uzak ve çağ dışı olduğunu düşünmekteyiz. Komisyonun her toplandığında asgari ücretin ne kadar artacağının pazarlığını yaptığı ve toplumun çeşitli kesimlerini zaman zaman geren bu yapının ivedilikle değiştirilmesini istiyoruz. Asgari ücreti belirlemek için kullanılacak kriterlerin geniş temsiliyetle oluşturulacak bir komite tarafından belirlenip ağırlıklarının formulize edilmesi ve bundan böyle asgari ücretin bu formülasyona göre revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Asgari ücret belirleme kriterleri ekonomik akla dayalı olarak oluşturulmadan ve üzerinde uzlaşı sağlanmadan bu toplantıların sürdürülmesini uygun bulmuyoruz. GİAD olarak yıllardır her Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandığı dönemlerde ve muhtelif zamanlarda bu ilkel ve çağdışı yöntemin değiştirilmesi gerektiğini çözüm önerileriyle birlikte ortaya koymaktan ve her defasında siyasilerimizden “Bu son toplantıdır. Bundan sonra Asgari Ücretler Yasası’nda değişiklik çalışmalarını başlatacağız.” sözünü almaktan artık yorulduk. Biz Asgari Ücret “artmasın” demiyoruz ancak eğer artacaksa bunun bilimsel ve rasyonel kriterlerle hesaplanması ve toplumun çeşitli kesimlerini karşı karşıya getirmeden çoğunluğu ikna edebilecek yöntemler geliştirilerek belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu bağlamda, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili tüm tarafların geniş katılımıyla oluşturulacak bir komiteyle kriterlerin ivedilikle belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. GİAD olarak bu çalışmalara her türlü katkıyı ve desteği sağlamaya hazırız.