Döviz Krizi

Son yıllarda dünyada yaşanan ekonomik gerilemenin  ve Türkiye Cumhuriyeti’nin seçim sürecine girmesi ile Türk  Lirasının döviz  karşısında değer kaybetmesi ile birlikte ülkemizde alım gücü hergeçen gün erimektedir. Ülkemizde, hükümetlerin her nekadar dövizin yükselişine direkt olarak etki edebilecek bir pozisyonda olmadığı bireyler tarafından bilinsede diğer taraftan halkın alım gücünün artırılması için adım atılması beklentisi en üst seviyeye kadar yükselmiş durumdadır.

        Bu nedenle mevcut hükümetin ivedilikle Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve ilgili her kurum ile istişare içine girerek yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası belirleyip ülkede ekononominin durmaması için adımlar atması gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği olarak elimizi taşın altına koymayı herzaman görev bilmiş bir sivil toplum örgütüyüz ve hükümetimiz ile istişare içinde fikirlerimizi paylaşmak bizler için gurur verici bir unsurdur. Bu bağlamda GİAD olarak atılması gereken adımlar bizlerce aşağıdaki gibidir.

 

1-             Devlet kurum ve kuruluşlarının döviz cinsinden tahsilat yapmasının ivedilikle önüne geçilmelidir. (KIB-TEK, tapu harç ve vergileri gibi)

2-             İleri dönem için düşünülen devlet yatırımlarının ivedilikle öne çekilmesi ve piyasanın fonlanması

3-             Hali hazırda T.C kaynaklı projeler için ayrılmış olan paranın  T.C Elçiliği ve T.C Hükümeti ile görüşülüp piyasaya aktarılmasının önünün açılması

4-             Hükümet yetkililerinin Merkez bankası ile istişare içinde döviz borçlanmış olan vatandaşın borçlarını revize ve birlikte belirlenecek bir kurda sabitlenmesi için bankalar ile anlaşma yolu aranması

5-             Harç, pul v.b  gibi kalemlerin öngörülebilecek bir zamana kadar sıfırlanması

6-             Ülkenin başta gelen önemli sektörlerinden olan  Eğitim sektöründe döviz kuru sabitleme politikalarının görüşülmesi

7-             İthal edilen ürünlerde, Gümrük kapılarında uygulanan “gümrük bedeli” hesaplamalarında

 

sabitlenmiş döviz kurlarının uygulanması için çalışmalar yapılması