Kamu Hizmeti Komsiyonu’nu Alkışlıyoruz

Ekonomik bir sivil toplum örgütü olarak bizler, kamudaki ikinci iş yasağına rağmen, yaptırım görmeyen kamu personelinin ikinci iş yaparak kaçak ekonomiye katkı yaptığını ve haksız rekabeti körüklediğini çok uzun zamandır dile getiriyoruz.  Sabırla bu konuda tepki vermeye devam ederken öğrendiğimiz bir haber bizlere ülkemizde adaletin ve hukukun üstünlüğünün hala var olduğunu ve doğru icraatlar yapılabileceğini de gösterdi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun  bir kamu çalışanı doktoru görevinden men  eden kararını alkışlıyoruz.

Ülkemizde Kamu Hizmeti Komisyonu geçmişten beridir torpil ve çeşitli usulsüzlükler ile birlikte anılırken, burada uyguladığı bu karar devrim niteliğinde olmakla birlikte, Yüksek İdare Mahkemesi’nden aynı karar çıkması halinde kamu sağlık çalışanları için emsal teşkil edecektir.

Yıllardır heba edilen kamu kaynakları, ikinci iş, disiplinsizlik, siyasi rüşvet ve kişisel çıkarlar için kalitesi düşen kamu hizmeti hepimiz rahatsız etmektedir. Burada harcanan bu ülkede çalışan herkesin alın terinin karşılığıdır. Özellikle kamunun her alanında karşımıza çıkan ikinci iş sorununa, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bu kararının örnek olmasını temenni ediyoruz.

Görevini ifa etmeyen, disiplinsizlik yapan, görevini kötüye kullanan kamu çalışanları ile ilgili disiplin soruşturmalarının açılmasını ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

 

Daha adaletli, daha yaşanır, hukukun üstünlüğünün gerçek anlamda var olduğu refah günlerin ülkemize gelmesi için Genç İş Adamları Derneği olarak bizler çalışmaya devam edeceğiz.  Bundan sonra da Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ikinci iş yasağını delen kamu personeli için atacağı adımları yakından izleyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.